Jak przebiega jednorazowa
weryfikacja tożsamości?

W każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia podszycia się przez Użytkownika pod inna osobę, Lekarz może zażądać od Użytkownika poddania się Weryfikacji Tożsamości.

Jednorazowa weryfikacja tożsamości

Weryfikacja tożsamości polega na załączeniu dwóch fotografii analogicznie do poniższych przykładów:
Przód dokumentu

Zdjęcie zawierające twarz pacjenta trzymającego dokument tożsamości

Dokument może być częściowo zasłonięty. Niezbędne jest tylko Twoje imię, nazwisko, numer pesel oraz zdjęcie.
Tył dokumentu

Zdjęcie Zawierające tylną stronę dokumentu tożsamości z widocznym numerem PESEL.

Dokument może być częściowo zasłonięty. Niezbędne jest tylko Twoje imię, nazwisko, numer pesel oraz zdjęcie.
Proces weryfikacji tożsamości jest JEDNORAZOWY dla danego konta pacienta.

Po weryfikacji zdjecia zostaną usunięte i nie bedą przechowywane oraz przetwarzane przez nasz serwis.